Naša ponuka

 • Individuálne aktivity - sú určené pre jednotlivca

  Oznam: ak hľadáte psychoterapeutické služby, ktoré som ponúkal v minulosti a nie ste si istí či ste tu správne alebo si neviete vybrať prosím napíšte mi prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu. Ďakujem.

  Individuálne poradenstvo (rozvoj osobnosti, zdravý životný štýl)

  V rámci tohto poradenstva Vám ponúkame naše viac ako 12 ročné skúsenosti z predošlej individuálnej psychoterapeutickej praxe.
  Čo vieme riešiť? S čím vieme pracovať?

  Ťažkosti ako:

  • strata záujmu alebo potešenia z aktivít, ktoré sú inak príjemné
  • pokles energie a zvýšená unaviteľnosť
  • strata sebaúcty, sebavedomia a sebadôvery
  • nadmerné pocity viny, bezdôvodné výčitky svedomia
  • znížená schopnosť sústredenia a myslenia
  • ťažkosti so spánkom
  • strata sexuálnej energie
  • stavy, ktoré ľudia identifikujú ako: búšenie srdca, potenie, tras, sucho v ústach, ťažkosti s dýchaním, nepríjemné pocity na hrudníku, pocit závrate, mdloby, točenie hlavy, strata kontroly, strach "že sa zbláznim", strach zo smrti, návaly tepla alebo chladu, pocity mravenčenia, neschopnosť uvoľniť sa, bolesti vo svaloch, nepokoj, podráždenosť, „hrča v hrdle“, problémy s koncentráciou, „prázdno v hlave“


  Vzťahové ťažkosti ako:

  • komplikovaný vzťah s partnerom/partnerkou
  • žiarlivosť
  • nevera
  • tragická strata partnera/partnerky
  • neschopnosť vytvoriť a udržať dlhodobý uspokojivý vzťah
  • komplikovaný vzťah s nadriadenými
  • komplikovaný vzťah s podriadenými 
  • komplikovaný vzťah s kolegami/kolegyňami


  Prípadne ťažkosti ako:

  • vyhorenie
  • neschopnosť oddychu
  • ťažkosti v rovnocennej komunikácii


  V rámci tohto poradenstva môžete očakávať ústup ťažkostí, nájdenie optimálnejšieho nastavenia vo svojej osobnosti a želané zmeny v životnom štýle.
  Stretneme sa na Pluhovej 19 v našej kancelárii.

  Individuálne poradenstvo pri chôdzi

  Už v starovekom Grécku (4. storočie pred Kristom) sa Aristoteles a neskôr jeho žiak Theofrastos z Eresu rozhodli  pri svojom filozofovaní rozpohybovať. Využili ten človeku najprirodzenejší pohyb, chôdzu, tak vznikla peripatetická škola filozofie.
  Dnes vieme, že chôdza pomáha nášmu srdcu, imunitnému systému, znižuje krvný tlak, zvyšuje dobrý HDL cholesterol, odbúrava podkožný tuk, je najlepšou prevenciou rôznych bolestí pohybového systému. Z nášho pohľadu je dôležité to, že stimuluje mozgovú činnosť čo znamená, že psychická aktivita pri chôdzi je efektívnejšia, slobodnejšia, kreatívnejšia.
  Každý deň by sme mali urobiť aspoň 10 000 krokov.


  Friedrich Nietzsche, veľký zástanca chôdze, napísal, že ľudia by mali sedieť tak málo, ako je len možné. Podľa neho netreba veriť žiadnej myšlienke, čo sa nezrodila na otvorenom priestranstve a pri slobodnom pohybe.
  Immanuel Kant sa vo svojom rodnom Königsbergu každý deň hodinu prechádzal. Žiadne počasie nebolo prekážkou, prechádzka musela byť, tá istá trasa po parku, nazývaná Filozofova trasa.
  Medzí ďalších známych „chodcov“ patrili napríklad filozof a spisovateľ Henry David Thoreau, básnik Arthur Rimbaud či u nás známy, žiaľ už zosnulý prednosta psychiatrickej kliniky prof. Vladimír Novotný. Tiež psychológ, nositeľ nobelovej ceny Daniel Kahneman píše, že na svoje najlepšie nápady prišiel pri rozhovoroch na prechádzkach so svojim kolegom Amosom Taverskym. A nemali by sme zabudnúť ani na bratislavskú tradíciu „korozovania“ teda prechádzok po Korze. Verím, že nie je stratená a jedného dňa sa opäť vráti.

  mapa thAj preto som sa rozhodol priviesť do statického koučigového settingu pohyb. Ak sa rozhodnete pre koučing pri chôdzi tak sa môžeme vydať na cestu od môjho pracoviska na blízku Kuchajdu urobiť dva okruhy a vrátiť sa späť (zelená trasa). V prípade nepriaznivého počasia môžeme využiť kryté priestory Polusu (oranžová trasa).
  Vďaka tomuto koučingu môžete pracovať na všetkých relevantných koučingových témach no vďaka chôdzi bude táto práca efektívnejšia a zdravšia.
  Stretneme sa na Pluhovej 19 v našej kancelárii a vydáme sa na cestu.

   

   

  Koučing pri chôdzi

  mapa thPre koučing pri chôdzi platí všetko to čo je napísané v odseku „Individuálne poradenstvo pri chôdzi“.
  Preto ak sa rozhodnete pre koučing pri chôdzi tak sa môžeme vydať na cestu od môjho pracoviska na blízku Kuchajdu urobiť dva okruhy a vrátiť sa späť (zelená trasa). V prípade nepriaznivého počasia môžeme využiť kryté priestory Polusu (oranžová trasa).
  Vďaka tomuto koučingu môžete pracovať na všetkých relevantných koučingových témach no vďaka chôdzi bude táto práca efektívnejšia a zdravšia.
  Stretneme sa na Pluhovej 19 v našej kancelárii.

   

  Pozitívny koučing

  To čo Vám ponúkam je využitie poznatkov pozitívnej psychológie pre zefektívnenie koučingového procesu.
  Pozitívna psychológia definuje päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre prežívanie šťastia:

  1. Pozitívne emócie
  2. Zaujatie činnosťou – FLOW
  3. Zmysluplnosť
  4. Úspešný výkon
  5. Pozitívne vzťahy

  Cez tento typ koučingu môžete spoznať svoje silné stránky, naučiť sa ich využívať, porozumieť svojim slabým stránkam a naučiť sa ich integrovať. Naučiť sa „robiť“ to čo Vás môže priviesť k prežívaniu šťastia.
  Stretneme sa na Pluhovej 19 v našej kancelárii.


  Koučing zameraný na emócie

  Niekedy je to jednoducho tak, že niektoré emócie nám bránia robiť to čo by sme chceli. Tento typ koučingu vychádza z teórie Psychoterapie zameranej na emócie – EFT, ktorá definuje tzv. primárne a sekundárne emócie. Primárne adaptívne emócie sú to čo nám dáva jasnú a presnú emocionálnu informáciu. Žiaľ oveľa častejšie sa pohybujeme na úrovni sekundárnych emócií, ktoré sú výsledkom skreslenia nášho prežívania väčšinou v dôsledku emocionálneho zranenia.
  V rámci tohto koučingu môžete nájsť cestu k svojim primárnym emóciám a vďaka tomu môžete presnejšie vnímať a „používať“ svoje prežívanie.
  Stretneme sa na Pluhovej 19 v našej kancelárii.

 • Skupinové aktivity - sú určené pre skupiny od 6 ľudí

  Prevencia vášho vyhorenia

  Tréning je určený pre tých, ktorí sú ohrození syndrómom vyhorenia resp. pre tých, ktorí pociťujú, že sa ich daná problematika týka.

  Čo prispieva k vyhoreniu – negatívne vzťahy v práci, nedostatok pozitívnej spätnej väzby, prílišná zodpovednosť, nezmyselné požiadavky, prehnané pracovné nasadenie, nedostatok kvalitného oddychu.

  Ako rozpoznať vyhorenie – úzkosť, depresia, ľahostajnosť, cynizmus, častejšia chorobnosť, strata zmysluplnosti práce, strata sebadôvery, negativizmus, únava, znížená schopnosť koncentrácie.

  Čo prispieva k dlhodobej spokojnosti – sebapoznanie, pomer pozitívnych a negatívnych emócií v práci najmenej 3:1, vyváženosť práce a oddychu, zmysluplnosť práce, dobré pracovné vzťahy.

  Čo sa naučíte – rozpoznať riziká potenciálne vedúce k vyhoreniu, ako nachádzať v práci zmysel alebo nájsť prácu, ktorá ho pre vás má, ako budovať dobré pracovné vzťahy, ako si všímať a vyjadrovať pozitívne veci, ako dobre oddychovať.


  Psychohygiena

  Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako sa vysporadúvať s neželanými psychickými stavmi a emóciami.

  Ako sa nám to môže stať – neuspokojivé/nedostatočné vzťahy, stresujúce životné udalosti (strata blízkeho človeka, strata zamestnania, vážne ochorenie seba alebo blízkych), neúspech, konflikty, rizikový životný štýl.

  Čo nás najviac zaťažuje – osamelosť (človek sa môže cítiť osamelo aj medzi ľuďmi), pocit odmietnutia, pocit zlyhania, strach, emocionálna bolesť, nízka sebadôvera.

  Čo nás „umyje“ - budovanie sebaúcty, zastavenie „prežúvania“ negatívnych myšlienok, uvedomenie si svojich potrieb, nájdenie napĺňania svojich potrieb, emočná odolnosť, optimistické nastavenie.

  Čo sa naučíte – rozpoznávať svoje potreby, ako riadiť svoje negatívne myslenie a emócie, základy bdelej všímavosti, základy meditácie, návyky pre dobrý spánok.


  Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch

  Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia menejcenní voči ostatným. Majú pochybnosti o svojej hodnote, svojich schopnostiach, svojom výzore.

  Čo oslabuje sebavedomie – nedostatočné sebapoznanie, porovnávanie sa s druhými, orientácia len na výkon, orientácia len na zovňajšok, obavy o to čo si myslia ostatní.

  Ako sa to prejavuje – pochybnosti o sebe, nespokojnosť so sebou, pocity hanby a nedostatočnosti, pocity menejcennosti, presvedčenia „za nič nestojím“, „som nanič“, „nemajú ma radi“.

  Ako ho vybudovať – objavenie vlastnej jedinečnosti, spoznanie svojich silných stránok, využívanie silných stránok, spoznanie svojich slabých stránok, prijatie slabých stránok, láskavý postoj k sebe, vďačnosť, tvorivosť.

  Čo sa naučíte – spoznať svoje silné stránky, ako prejaviť vďačnosť, ako budovať dobré vzťahy,  ako pracovať s emóciami hanby a menejcennosti, ako byť asertívni vo vzťahoch.


  Work – rest balance, free time management

  Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi svojou prácou a oddychom.

  Čo vytvára nerovnováhu – prevaha pracovných povinností nad oddychom, zaoberanie sa prácou aj vo voľnom čase (či už samotný výkon práce alebo myšlienky na prácu), neschopnosť oddýchnuť si, problémy so spánkom.

  Ako sa to prejavuje – únava, zhoršená schopnosť sústrediť sa na prácu, ale aj na oddych, nervozita, nepohoda, rozladenosť.

  Ako vytvoriť rovnováhu – stanovenie jasných hraníc medzi prácou a oddychom, uvedomenie si náplne mimopracovného času (to, že mám voľno, ale potrebujem urobiť domáce práce nie je oddych), uvedomenie/objavenie, ktoré situácie/činnosti sú pre vás oddychom, jasný záväzok kedy a ako bude váš oddych vyzerať.

  Čo sa naučíte – rozpoznať kedy potrebujete oddych, čo už nie je efektívna práca, ako vedieť udržať svoje hranice v práci vo vzťahu k oddychu, ako sa chrániť pred nadbytkom informácií, ako dobre oddychovať.


  Zvládanie neželaných emócií

  Tréning je určený pre tých, ktorí si uvedomujú, že niektoré emócie ich zaplavujú natoľko až si s nimi nevedia rady.

  Ako to vyzerá – nekontrolovane vás prepadne hnev, smútok, bezmocnosť, beznádej, strach, konáte a myslíte pod vplyvom niektorej z týchto emócií, keď sa emócia upokojí uvedomíte si, že konanie a myslenie nebolo v danej situácii adekvátne.

  Aké sú dopady – pocity viny, vlastné výčitky, výčitky z okolia, zhoršené vzťahy s blízkymi, pocit straty kontroly nad sebou.

  Ako to zvládať – objavenie významu zaplavujúcej emócie, porozumenie potrebe spojenej s emóciou, rešpektovanie potreby a jej napĺňanie, zmena správania v intenciách naplnenej potreby.

  Čo sa naučíte – porozumieť svojim potrebám, porozumieť tomu ako funguje váš mozog pod vplyvom emócií a ako vďaka tomu môžete riadiť svoje negatívne myslenie a emócie, ako rozvíjať pozitívne emócie, ako prejaviť vďačnosť a láskavosť.