Cenník našich služieb

Individuálne aktivity Cena €
10 predplatených hodín 5 predplatených hodín 1 samostatná hodina

1

Kočing - rôzne druhy (60 minút)

99 €/hodina (platba 990 €) zľava 34%

128 € /hodina (platba 640 €) zľava 14,6%

150 €/hodina

2

Individuálne poradenstvo - rôzne druhy (45 minút)

59 €/za 45min (platba 590 €) zľava 21%

64 €/za 45min (platba 320 €) zľava 14%

75 €/ za 45min

3

Poradenstvo pre rodičov (45 minút)

35 €/ za 45min (platba 350 €) zľava 22%

40 €/ za 45min (platba 200 €) zľava 11%

45 €/ za 45min

4

Poradenstvo pre deti (45 minút)

35 €/ za 45min (platba 350 €) zľava 22%

40 €/ za 45min (platba 200 €) zľava 11%

45 €/ za 45min

5

Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na termín (podľa podmienok kontraktu, ktorý klient/ka obdrží pri prvom stretnutí)

100% ceny daného výkonu

100% ceny daného výkonu

100% ceny daného výkonu

 

Skupinové aktivity Cena €
   
1 Prevencia vášho vyhorenia


Skupinové aktivity sú zväčša realizované pre organizácie,
cena sa stanovuje na základe dohody.

2 Psychohygiena
3 Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch
4 Work – rest balance, free time management
5 Zvládanie neželaných emócií

 

Ceny v cenníku sú konečné, klient/ka neplatí žiadne ďalšie poplatky. Každý/á klinent/ka je objednaný/á na konkrétny termín, vopred (telefonicky, osobne, e-mailom). Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, po vydaní príjmového pokladničného dokladu alebo bezhotovostne, po obdržaní faktúry prevodom na bankový účet.

Ars Viae, s. r. o. nie je plátcom DPH.
(Cenník platný od 1. 2. 2019)