Cenník našich služieb

Individuálne aktivity Cena €
10 predplatených hodín 5 predplatených hodín 1 samostatná hodina

1

Individuálne poradenstvo - rôzne druhy (45 minút)

64 €/za 45min (platba 640 €)

69 €/za 45min (platba 345 €)

75 €/ za 45min

2

Poradenstvo pre rodičov (45 minút)

35 €/ za 45min (platba 350 €)

40 €/ za 45min (platba 200)

45 €/ za 45min

3

Poradenstvo pre deti (45 minút)

35 €/ za 45min (platba 350 €)

40 €/ za 45min (platba 200 €)

45 €/ za 45min

4

Kočing - rôzne druhy (60 minút)

128 €/hodina (platba 1280 €)

138 € /hodina (platba 690 €)

150 €/hodina

5

Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na termín (podľa podmienok kontraktu, ktorý klient/ka obdrží pri prvom stretnutí)

100% ceny daného výkonu

100% ceny daného výkonu

100% ceny daného výkonu

 

Ceny v cenníku sú konečné, klient/ka neplatí žiadne ďalšie poplatky. Každý/á klient/ka je objednaný/á na konkrétny termín, vopred (telefonicky, osobne, e-mailom). Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, po vydaní príjmového pokladničného dokladu alebo bezhotovostne, po obdržaní faktúry prevodom na bankový účet.
Ars Viae, s. r. o. nie je platcom DPH.
(Cenník platný od 1. 2. 2023)