Online prihláška

 • Prevencia vášho vyhorenia
  Tréning je určený pre tých, ktorí sú ohrození syndrómom vyhorenia resp. pre tých, ktorí pociťujú, že sa ich daná problematika týka.
 • Psychohygiena
  Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako sa vysporadúvať s neželanými psychickými stavmi a emóciami.
 • Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch
  Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia menejcenní voči ostatným. Majú pochybnosti o svojej hodnote, svojich schopnostiach, svojom výzore.
 • Work – rest balance, free time management
  Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi svojou prácou a oddychom.
 • Zvládanie neželaných emócií
  Tréning je určený pre tých, ktorí si uvedomujú, že niektoré emócie ich zaplavujú natoľko až si s nimi nevedia rady.
 • Asertivita pre zakríknutých, neistých a hanblivých I. - III.
  Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia neistí v komunikácii s druhými ľuďmi. Ide o tréning, ktorý vám pomôže nájsť vlastný potenciál pre sebaistotu a prekonať svoju hanblivosť.

 

Prihláška na tréning

Prihláška

captcha