Vzdelávanie, kurzy, tréningy

Prevencia vášho vyhorenia

Tréning je určený pre tých, ktorí sú ohrození syndrómom vyhorenia resp. pre tých, ktorí pociťujú, že sa ich daná problematika týka.

 

Psychohygiena

Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako sa vysporadúvať s neželanými psychickými stavmi a emóciami.

 

Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch

Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia menejcenní voči ostatným. Majú pochybnosti o svojej hodnote, svojich schopnostiach, svojom výzore.

 

Work – rest balance, free time management

Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi svojou prácou a oddychom.

 

Zvládanie neželaných emócií

Tréning je určený pre tých, ktorí si uvedomujú, že niektoré emócie ich zaplavujú natoľko až si s nimi nevedia rady.

 

Asertivita pre zakríknutých, neistých a hanblivých I. - III.

Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia neistí v komunikácii s druhými ľuďmi. Ide o tréning, ktorý vám pomôže nájsť vlastný potenciál pre sebaistotu a prekonať svoju hanblivosť.