Cenník našich služieb

Individuálne aktivity Cena €
12 predplatených hodín 6 predplatených hodín 1 samostatná hodina
1 Individuálne poradenstvo - rôzne druhy (45 minút) 48 €/ za 45 min (platba 576 €) 60€ /za 45 min (platba 360 €) 72 €/za 45 min
2 Kočing - rôzne druhy (60 minút) 96 €/hodina (platba 1152 €) 120 € /hodina (platba 720 €) 144 €/hodina
3 Náhrada za stratu času v prípade nedostavenia sa na termín (podľa podmienok kontraktu, ktorý klient/ka obdrží pri prvom stretnutí) 100% ceny daného výkonu 100% ceny daného výkonu 100% ceny daného výkonu

 

Skupinové aktivity Cena €
   
1 Prevencia vášho vyhorenia


Skupinové aktivity sú zväčša realizované pre organizácie,
cena sa stanovuje na základe dohody.

2 Psychohygiena
3 Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch
4 Work – rest balance, free time management
5 Zvládanie neželaných emócií

 

Ceny v cenníku sú konečné, klient/ka neplatí žiadne ďalšie poplatky. Každý/á klinent/ka je objednaný/á na konkrétny termín, vopred (telefonicky, osobne, e-mailom). Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, po vydaní príjmového pokladničného dokladu alebo bezhotovostne, po obdržaní faktúry prevodom na bankový účet.

Ars Viae, s. r. o. nie je plátcom DPH.
(Cenník platný od 22. 8. 2016)